ROSEWOOD CENTAR ZA ISTOČNU EUROPU EXPERT PANEL O REGIONALNOJ UPORABI DRVNE SIROVINE SWOT ANALIZA I VALORIZACIJA DOBRIH PRAKSI

Dana 24. listopada 2018. godine, u prostorima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održana je panel radionica o regionalnoj uporabi drvne sirovine u sklopu ROSEWOOD projekta za Istočnoeuropski centar ROSEWOOD mreže. Centar kompetencija d.o.o. je u suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizirao Expert panel međunarodnog karaktera. Osim hrvatskog partnera …

Istarska izložba gljiva 2018

U petak 12. i u subotu 13. 10. 2018. u Pazinu će se održati četvrta po redu Istarska izložba gljiva. Istarski mikološko–gljivarski …