Izrada Plana konverzije koji je sastavni dio za potporu za ulaganja u okviru tipa operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

Hrvatski šumarski institut nudi uslugu izrade PLANA KONVERZIJE koji je sastavni dio za potporu za ulaganja u okviru tipa operacije 8.5.1. »Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura«.Temeljem istoga se određuju tipovi konverzije za koje je moguće ostvariti potporu sukladno definiranim standardnim troškovima konverzije iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske …

20161017_080428

Održana prva GIS radionica

U prostorijama Hrvatskog šumarskog instituta 17.10.2016. održana je prva GIS radionica pod nazivom “GIS uz kavu”. Cilj radionice bio je pružiti uvid …