ADRESAR

ZAJEDNIČKA SLUŽBA

Dr.sc. Dijana Vuletić
Ravnateljica Hrvatskog šumarskog Instituta, Viši znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 010
 • Mobile Phone: +385 98 324 226
 • VPN: 5802
 • E-mail: dijanav@sumins.hr

 • Fikret Ahmetović, dipl.iur.
  Voditelj Zajedničke službe

 • Telefon: +385 1 6273 014
 • Mobile Phone: +385 98 324 267
 • VPN: 5803
 • E-mail: fikreta@sumins.hr

 • Renata Stojaković, dipl. knjižničar i prof. hrvatskog jezika
  Voditeljica knjižnice

 • Telefon: +385 1 6273 017
 • Mobile Phone: +385 99 3177 670
 • VPN: 5800
 • E-mail: renatas@sumins.hr

 • Majda Višnić, dipl.oec.
  Voditeljica računovodstva

 • Telefon: +385 1 6273 013
 • Mobile Phone: +385 99 4786 440
 • VPN: 5804
 • E-mail: majdav@sumins.hr

 • Mandica Benković
  Viši tehničar

 • Telefon: +385 1 6273 001

 • Ines Fratrić
  Viši tehničar

 • Telefon: +385 1 6273 000
 • Mobile Phone: +385 99 3176 098
 • VPN: 5614
 • E-mail: inesf@sumins.hr

 • Andreja Krkuc
  Viši tehničar

 • Telefon: +385 1 6273 012
 • Mobile Phone: +385 99 3176 099
 • VPN: 5615
 • E-mail: andrejak@sumins.hr

 • Damir Beljak
  Čuvar

 • Mobile Phone: +385 98 340 769
 • VPN: 5839

 • ODJEL RASADNIČKE PROIZVODNJE

  Ivica Čehulić, dipl.ing.šum.
  Voditelj odjela rasadničke proizvodnje, viši stručni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 031; +385 1 6281 715
 • Mobile Phone: +385 98 324 795
 • VPN: 5810
 • E-mail: ivicac@sumins.hr

 • Romana Maradin, dipl.ing.agr.
  Viši stručni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 032; +385 1 6281 715
 • Mobile Phone: +385 98 324 558
 • VPN: 5808
 • E-mail: romanam@sumins.hr

 • Marina Mršić
  Tehnički suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 033
 • Mobile Phone: +385 98 340 497
 • VPN: 5838

 • Iskra Sila
  Tehnički suradnik

 • Telefon: +385 01 6273 033
 • Mobile Phone: +385 099 4786 441
 • VPN: 5619

 • Zavod za ekologiju šuma

  Dr.sc. Nenad Potočić
  Predstojnik zavoda, Viši znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 027
 • Mobile Phone: +385 98 326 124
 • VPN: 5816
 • E-mail: nenadp@sumins.hr

 • Dr.sc. Ivan Pilaš
  Viši znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 024
 • Mobile Phone: +385 98 326 714
 • VPN: 5820
 • E-mail: ivanp@sumins.hr

 • Dr.sc. Ivan Seletković
  Viši znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 027
 • Mobile Phone: +385 98 326 160
 • VPN: 5817
 • E-mail: ivans@sumins.hr

 • Dr.sc. Tamara Jakovljević
  Voditeljica laboratorija, Znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 025
 • Mobile Phone: +385 98 339 860
 • VPN: 5830
 • E-mail: tamaraj@sumins.hr

 • Dr.sc. Jasnica Medak
  Znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 024
 • Mobile Phone: +385 98 340 199
 • VPN: 5831
 • E-mail: jasnam@sumins.hr

 • Dr.sc. Ivan Medved
  Znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 024
 • Mobile Phone: +385 91 4639 413
 • VPN: 5247
 • E-mail: ivanm@sumins.hr

 • Mladen Ognjenović, mag.ing.silv.
  Doktorand - stručni suradnik

 • Mobile Phone: 099 612 1896
 • VPN: 255
 • E-mail: mladeno@sumins.hr

 • Monika Hlebić
  Viši tehničar

 • Telefon: +385 1 6273 026
 • E-mail: monikah@sumins.hr

 • Renata Tubikanec
  Viši tehničar

 • Telefon: +385 1 6273 026
 • E-mail: renatah@sumins.hr

 • Dragan Jakšić
  Tehnički suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 026
 • Mobile Phone: +385 98 341 195
 • VPN: 5841
 • E-mail: draganj@sumins.hr

 • Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo

  Dr.sc. Mladen Ivanković
  Predstojnik Zavoda, Viši znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 005
 • Mobile Phone: +385 98 339 065
 • VPN: 5823
 • E-mail: mladeni@sumins.hr

 • Dr.sc. Marija Gradečki-Poštenjak
  Voditeljica laboratorija, Znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 030
 • Mobile Phone: +385 98 326 669
 • VPN: 5818
 • E-mail: marijag@sumins.hr

 • Dr.sc. Nevenka Ćelepirović
  Voditelj laboratorija, Viši asistent

 • Telefon: +385 1 6273 036
 • Mobile Phone: +385 1 6273 035
 • VPN: 5813
 • E-mail: nevenkac@sumins.hr

 • Sanja Mrmić, mag.ing.silv.
  Doktorand - stručni suradnik

 • Telefon: +385 1 62 73 005
 • Mobile Phone: +385 98 324 469
 • E-mail: sanjam@sumins.hr

 • Ivanka Lacković
  Viši tehničar

 • Telefon: +385 1 6273 037
 • Mobile Phone: +385 98 340 327
 • VPN: 5834

 • Brigita Mišetić
  Viši tehničar

 • Telefon: +385 1 6273 000
 • Mobile Phone: +385 99 3176 097
 • VPN: 5613
 • E-mail: brigitam@sumins.hr

 • Edita Roca
  Viši tehničar

 • E-mail: editar@sumins.hr

 • Josipa Vlahović
  Viši tehničar

 • Telefon: +385 1 6273 034
 • Mobile Phone: +385 98 340 292
 • VPN: 5833

 • Tomislav Beg
  Tehnički suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 034
 • Mobile Phone: +385 98 339 134
 • VPN: 5824

 • Mladen Major
  Tehnički suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 037
 • Mobile Phone: +385 99 2299 547
 • VPN: 5631

 • Dubravko Perez
  Tehnički suradnik


  Anđelina Gavranović, mag.ing.silv.
  Doktorand - stručni suradnik

 • Mobile Phone: +385 099 612 1789
 • VPN: 253
 • E-mail: andelina@sumins.hr

 • Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku

  Dr.sc. Hrvoje Marjanović
  Predstojnik Zavoda, Znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6311 583
 • Mobile Phone: +385 98 339 534
 • VPN: 5825
 • E-mail: hrvojem@sumins.hr

 • Dr.sc. Miroslav Benko
  Viši znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 42 305 221
 • Mobile Phone: +385 98 323 840
 • VPN: 5801
 • E-mail: benkom@sumins.hr

 • Dr.sc. Ivan Balenović
  Znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6311 584
 • Mobile Phone: +385 99 3176 095
 • VPN: 5611
 • E-mail: ivanb@sumins.hr

 • Dr.sc. Krunoslav Indir
  Znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 42 305 221
 • Mobile Phone: +385 98 451 001
 • VPN: 5843
 • E-mail: kindir@sumins.hr

 • Dr.sc. Vladimir Novotny
  Znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6311 586
 • Mobile Phone: +385 98 326 891
 • VPN: 5821
 • E-mail: vladon@sumins.hr

 • Dr.sc. Elvis Paladinić
  Znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6311 585
 • Mobile Phone: +385 98 339 749
 • VPN: 5828
 • E-mail: elvisp@sumins.hr

 • Dr.sc. Maša Zorana Ostrogović Sever
  Znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6311 587
 • Mobile Phone: +385 99 3176 093
 • VPN: 5609
 • E-mail: masao@sumins.hr

 • Danijela Ivanković, dipl.ing.šum.
  Stručni suradnik

 • Telefon: +385 1 6311 582
 • Mobile Phone: +385 98 326 028
 • VPN: 5815
 • E-mail: danijela@sumins.hr

 • Marija Kruljac
  Viši tehničar

 • Telefon: +385 1 6311 580
 • E-mail: marinak@sumins.hr

 • Nikolina Milanović
  Viši tehničar

 • Telefon: +385 1 6311 580
 • Mobile Phone: +385 98 340 436
 • VPN: 5836
 • E-mail: nikolina@sumins.hr

 • Zavod za uzgajanje šuma

  Dr.sc. Tomislav Dubravac
  Predstojnik Zavoda, Znanstveni savjetnik

 • Telefon: +385 1 6273 015
 • Mobile Phone: +385 98 324 673
 • VPN: 5809
 • E-mail: tomod@sumins.hr

 • Dr.sc. Sanja Perić
  Znanstveni savjetnik

 • Telefon: +385 1 6273 022
 • Mobile Phone: +385 98 325 554
 • VPN: 5812
 • E-mail: sanjap@sumins.hr

 • Dr.sc. Martina Tijardović
  Znanstveni novak - asistent

 • Telefon: +385 1 6273 022
 • Mobile Phone: +385 99 3176 094
 • VPN: 5610
 • E-mail: martinat@sumins.hr

 • Zoran Biljan
  Tehnički suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 038

 • Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

  Dr.sc. Milan Pernek
  Predstojnik Zavoda, Viši znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 003
 • Mobile Phone: +385 98 324 512
 • VPN: 5807
 • E-mail: milanp@sumins.hr

 • Dr.sc. Dinka Matošević
  Viši znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 023
 • Mobile Phone: +385 98 331 639
 • VPN: 5822
 • E-mail: dinkam@sumins.hr

 • Dr.sc. Sanja Novak-Agbaba
  Voditeljica laboratorija, Znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 021
 • Mobile Phone: +385 98 326 704
 • VPN: 5819
 • E-mail: sanjan@sumins.hr

 • Mr.sc. Boris Liović
  Stručni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 021
 • Mobile Phone: +385 98 325 693
 • VPN: 5814
 • E-mail: borisl@sumins.hr

 • Dr.sc. Nikola Lacković
  Poslijedoktorand

 • Telefon: +385 1 6273 023
 • Mobile Phone: +385 99 7368 255
 • VPN: 8925
 • E-mail: nikolal@sumins.hr

 • Ivan Lukić, mag.ing.silv.
  Doktorand – stručni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 029
 • Mobile Phone: +385 99 3977 137
 • VPN: 5805
 • E-mail: ivanl@sumins.hr

 • Marta Matek, mag.ing.silv.
  Doktorand – stručni suradnik

 • Mobile Phone: 098 598 450
 • VPN: 249
 • E-mail: martam@sumins.hr

 • Nikola Zorić, mag.ing.silv.
  Stručni suradnik

 • Mobile Phone: 099 612 1802
 • VPN: 254
 • E-mail: nikolaz@sumins.hr

 • Blaženka Ercegovac
  Viši tehničar

 • Telefon: +385 1 6273 038
 • Mobile Phone: +385 98 340 471
 • VPN: 5837
 • E-mail: blazenka@sumins.hr

 • Zlatko Huljina
  Viši tehničar

 • Telefon: +385 1 6273 038
 • Mobile Phone: +385 98 340 424
 • VPN: 5835

 • Zavod za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE

  Dr.sc. Silvija Krajter Ostoić
  Predstojnica Zavoda, znanstvena suradnica

 • Telefon: +385 1 2431 517
 • Mobile Phone: +385 99 3176 096
 • VPN: 5612
 • E-mail: silvijak@sumins.hr

 • Mr.sc. Marta Curman
  Stručni suradnik

 • Mobile Phone: +385 98 325 312
 • VPN: 5811
 • E-mail: martac@sumins.hr

 • Antonija Beuk, mag.ing.silv.
  Stručni suradnik

 • Mobile Phone: +385 98 339 711
 • VPN: 5826
 • E-mail: antonija@sumins.hr

 • Laboratorij za ispitivanje šumskog sjemena (LIS)

  Dr.sc. Marija Gradečki-Poštenjak
  Voditeljica laboratorija, Znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 030
 • Mobile Phone: +385 98 326 669
 • VPN: 5818
 • E-mail: marijag@sumins.hr

 • Ivanka Lacković
  Viši tehničar

 • Telefon: +385 1 6273 037
 • Mobile Phone: +385 98 340 327
 • VPN: 5834

 • Mladen Major
  Tehnički suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 037
 • Mobile Phone: +385 99 2299 547
 • VPN: 5631

 • Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja (LFKI)

  Dr.sc. Tamara Jakovljević
  Voditeljica laboratorija, Znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 025
 • Mobile Phone: +385 98 339 860
 • VPN: 5830
 • E-mail: tamaraj@sumins.hr

 • Renata Tubikanec
  Viši tehničar

 • Telefon: +385 1 6273 026
 • E-mail: renatah@sumins.hr

 • Monika Hlebić
  Viši tehničar

 • Telefon: +385 1 6273 026
 • E-mail: monikah@sumins.hr

 • Laboratorij za molekularno-genetička ispitivanja (LMGI)

  Dr.sc. Nevenka Ćelepirović
  Voditelj laboratorija, Viši asistent

 • Telefon: +385 1 6273 036
 • Mobile Phone: +385 1 6273 035
 • VPN: 5813
 • E-mail: nevenkac@sumins.hr

 • Laboratorij za entomološka ispitivanja (LEI)

  Dr.sc. Dinka Matošević
  Viši znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 023
 • Mobile Phone: +385 98 331 639
 • VPN: 5822
 • E-mail: dinkam@sumins.hr

 • Laboratorij za fitopatološka ispitivanja (LFI)

  Dr.sc. Dinka Matošević
  Viši znanstveni suradnik

 • Telefon: +385 1 6273 023
 • Mobile Phone: +385 98 331 639
 • VPN: 5822
 • E-mail: dinkam@sumins.hr

 • Centar za nizinske šume

  Robert Licht, dipl.ing.šum.
  Stručni suradnik

 • Telefon: +385 32 308 815
 • Mobile Phone: +385 99 2281 680
 • VPN: 5618
 • E-mail: robertl@sumins.hr

 • Centar za općekorisne funkcije šuma ”Josip Ressel”

  Dr.sc. Željko Zgrablić
  Poslijedoktorand

 • Telefon: +385 52 416 769
 • Mobile Phone: +385 98 339 734
 • VPN: 5827
 • E-mail: zeljkoz@sumins.hr

 • Anton Brenko, dipl.ing.šum.
  Stručni suradnik

 • Telefon: +385 52 416 769
 • Mobile Phone: +385 98 340 273
 • VPN: 5832
 • E-mail: antonb@sumins.hr

 • Ivana Antolović Smoljan, mag.ing.prosp.arch.
  Stručni suradnik

 • Telefon: +385 (0)52 416 769
 • Mobile Phone: +385 (0)99 624 9655
 • VPN: 5844
 • E-mail: ivanaas@sumins.hr

 • Dino Buršić, mag.ing.silv.
  Stručni suradnik

 • E-mail: dinob@sumins.hr

 • Centar za privatne šume i urbano šumarstvo

  Mr.sc. Miljenko Županić
  Voditelj istraživačkih centara, viši stručni suradnik

 • Telefon: +385 42 305 221
 • Mobile Phone: +385 98 339 831
 • VPN: 5829
 • E-mail: zupanicm@sumins.hr

 • Nikolina Đođ, dipl.ing.šum.
  Znanstveni novak - asistent

 • Telefon: +385 42 305 221
 • Mobile Phone: +385 99 2281 682
 • VPN: 5602
 • E-mail: medenjak@sumins.hr