BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

IME:

DRŽAVA:

INSTITUCIJA:

PODRUČJE ISTRAŽIVANJA:

 

Mr.sc. Admir Avdagić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Doc.dr.sc. Ahmet Lojo

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Doc.dr.sc. Aida Ibrahimspahić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr.sc. Aleksandar Lučić

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za genetiku, oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničku proizvodnju
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Prof.dr.sc. Aleksandar Trendafilov

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za zemljište i vodu

Dr.sc. Aleksander Marinšek

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za ekologiju šuma
Ekologija šuma

Doc.dr.sc. Aleš Kadunc

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Dr.sc. Aleš Poljanec

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Mr.sc. Alma Hajrudinović

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof.dr.sc. Anamarija Jazbec

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Prof.dr.sc. Andrej Bončina

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Doc.dr.sc. Andrej Ficko

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Dr.sc. Andrej Kobler

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za planiranje i praćenje šuma i krajolika

Dr.sc. Andrej Pilipović

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel za genetiku, uzgajanje i fiziologiju
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Dr.sc. Andrej Rozman

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa
Uzgajanje šuma

Dr.sc. Andreja Đuka

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarske tehnike i tehnologije

Dr.sc. Andreja Ferreira

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za planiranje i praćenje šuma i krajolika

Dr.sc. Andreja Kavčič

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za zaštitu šuma

Anđelina Gavranović, mag.ing.silv.

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo

Izv.prof.dr.sc. Ante Seletković

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Anton Brenko, dipl.ing.šum.

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Centar za općekorisne funkcije šuma ”Josip Ressel”

Dr.sc. Anton Poje

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Antonija Kolarević, mag.ing.silv.

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE

Dr.sc. Anže Japelj

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za planiranje i praćenje šuma i krajolika

Izv.prof.dr.sc. Azra Čabaravdić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Izv.prof.dr.sc. Azra Tahirović

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr.sc. Barbara Piškur

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za zaštitu šuma
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Doc.dr.sc. Besim Balić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Doc.dr.sc. Biljana Jović

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu

Dr.sc. Biljana Nikolić

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za genetiku, oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničku proizvodnju
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Doc.dr.sc. Biljana Šljukić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo

Doc.dr.sc. Bojan Simovski

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za botaniku i dendrologiju
Botanika i dendrologija

Prof.dr.sc. Boris Hrašovec

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Mr.sc. Boris Liović

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Doc.dr.sc. Boris Radić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu

Dr.sc. Boštjan Hribernik

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Dr.sc. Boštjan Mali

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za planiranje i praćenje šuma i krajolika

Doc.dr.sc. Boštjan Pokorny

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za ekologiju šuma

Mr.sc. Brane Zlokapa

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Katedra za uređivanje šuma
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Branislav Cvjetković, mag.ing.silv.

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Katedra za šumarsku genetiku i osnivanje šuma
Uzgajanje šuma

Dr.sc. Branislav Kovačević

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel za genetiku, uzgajanje i fiziologiju
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Dr.sc. Branislava Batos

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za genetiku, oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničku proizvodnju
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Izv.prof.dr.sc. Branko Stajić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo

Dr.sc. Bratislav Matović

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel za uređivanje šuma i GIS
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Mr.sc. Bruno Marić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof.dr.sc. Čedomir Marković

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Izv.prof.dr.sc. Ćemal Višnjić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof.dr.sc. Dalibor Ballian

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Izv.prof.dr.sc. Damir Barčić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma

Doc.dr.sc. Damir Drvodelić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Uzgajanje šuma

Doc.dr.sc. Damir Ugarković

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Ekologija šuma, Krajobrazna ekologija

Prof.dr.sc. Damjan Pantić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo

Prof.dr.sc. Dana Dina Kolevska

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za šumarstvo i genetiku
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Doc.dr.sc. Daniel Krstonošić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Botanika i dendrologija

Danijel Borkovič, dipl.ing.šum.

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Doc.dr.sc. Danijela Đunisijević Bojović

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu

Danijela Ivanković, dipl.ing.šum.

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku

Prof.dr.sc. Danko Diminić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Prof.dr.sc. Dario Baričević

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma

Izv.prof.dr.sc. Darko Bakšić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma

Izv.prof.dr.sc. David Hladnik

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Prof.dr.sc. Davorin Kajba

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Dejan Firm

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Doc.dr.sc. Dejan Skočajić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Krajobrazna arhitektura

Dr.sc. Dejan Stojanović

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu

Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Dr.sc. Dijana Vuletić

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Odjel zajedničke službe
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Dr.sc. Dinka Matošević

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Doc.dr.sc. Dinko Vusić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarske tehnike i tehnologije

Dino Hadžidervišagić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Domen Gajšek, dipl.ing.šum.

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani

Doc.dr.sc. Dragan Čomić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Katedra za ekonomiku i organizaciju u šumarstvu
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Izv.prof.dr.sc. Dragan Gačić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Prof.dr.sc. Dragan Karadžić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Prof.dr.sc. Dragan Nonić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Doc.dr.sc. Dragana Ćorović

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu

Dr.sc. Dragana Dražić

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Odjel za zaštitu i unaprjeđenje okoliša

Doc.dr.sc. Dragana Skočajić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu

Prof.dr.sc. Dragica Obratov-Petković

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Krajobrazna arhitektura

Prof.dr.sc. Dragica Vilotić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo

Doc.dr.sc. Dušan Jokanović

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo

Prof.dr.sc. Dušan Jurc

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za zaštitu šuma
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Doc.dr.sc. Dušan Roženbergar

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa
Uzgajanje šuma

Mr.sc. Duško Čuković

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Katedra za uređivanje šuma
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Mr.sc. Dženan Bećirović

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Izv.prof.dr.sc. Dževada Sokolović

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr.sc. Đorđe Jović

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za planiranje uređivanja šuma, organiziranje i ekonomiju
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Doc.dr.sc. Đurđa Petrov

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Krajobrazna arhitektura

Dr.sc. Elvis Paladinić

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku

Mr.sc. Emira Hukić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Doc.dr.sc. Ernest Goršić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Izv.prof.dr.sc. Faruk Bogunić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof.dr.sc. Faruk Mekić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Doc.dr.sc. Fatima Pustahija

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr.sc. Gal Fidej

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa
Uzgajanje šuma

Goran Češljar, mag.ing.prosp.arch.

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za prostorno uređenje, GIS i šumarsku politiku
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Dr.sc. Grega E. Voglar

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za ekologiju šuma

Dr.sc. Gregor Božič

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za fiziologiju i genetiku

Prof.dr.sc. Gregor Dolinar

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Prof.dr.sc. Grozdana Gajić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa

Prof.dr.sc. Hojka Kraigher

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za fiziologiju i genetiku

Dr.sc. Hrvoje Marjanović

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Doc.dr.sc. Hrvoje Nevečerel

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarske tehnike i tehnologije

Dr.sc. Ida Katičić Bogdan

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Prof.dr.sc. Igor Anić (akademik)

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Uzgajanje šuma

Dr.sc. Igor Poljak

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Botanika i dendrologija

Prof.dr.sc. Igor Potočnik

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa
Šumarske tehnike i tehnologije

Dr.sc. Ilija Đorđević

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za prostorno uređenje, GIS i šumarsku politiku
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Prof.dr.sc. Irena Papazova-Anakieva

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za zaštitu šuma
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Dr.sc. Irena Šapić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma

Dr.sc. Ivan Andrić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, botaniku i dendrologiju
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Dr.sc. Ivan Balenović

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Prof.dr.sc. Ivan Blinkov

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za zemljište i vodu

Ivan Lukić, mag.ing.silv.

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Prof.dr.sc. Ivan Martinić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Dr.sc. Ivan Medved

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za ekologiju šuma

Dr.sc. Ivan Milenković

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za zaštitu šuma
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Doc.dr.sc. Ivan Minčev

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za zemljište i vodu

Doc.dr.sc. Ivan Perković

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma

Dr.sc. Ivan Pilaš

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za ekologiju šuma

Dr.sc. Ivan Seletković

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za ekologiju šuma

Ivana Antolović Smoljan, mag.ing.prosp.arch.

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Centar za općekorisne funkcije šuma ”Josip Ressel”
Krajobrazna arhitektura

Doc.dr.sc. Ivana Bjedov

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu

Ivica Čehulić, dipl.ing.šum.

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Odjel rasadničke proizvodnje

Dr.sc. Ivica Papa

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarske tehnike i tehnologije

Prof.dr.sc. Ivica Tikvić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Ekologija šuma, Krajobrazna ekologija

Prof.dr.sc. Jane Acevski

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za botaniku i dendrologiju
Botanika i dendrologija

Prof.dr.sc. Janez Krč

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Izv.prof.dr.sc. Janez Pirnat

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Prof.dr.sc. Jasminka Rizovska-Atanasovska

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za pejzažnu arhitekturu
Krajobrazna arhitektura

Dr.sc. Jasnica Medak

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za ekologiju šuma

Doc.dr.sc. Jelena Beloica

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa

Dr.sc. Jelena Kolić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Dr.sc. Jelena Kranjec

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Doc.dr.sc. Jelena Nedeljković

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Izv.prof.dr.sc. Jelena Tomićević Dubljević

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Krajobrazna arhitektura

Prof.dr.sc. Josip Margaletić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Prof.dr.sc. Joso Vukelić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma

Doc.dr.sc. Jovana Petrović

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Krajobrazna arhitektura

Doc.dr.sc. Jožica Gričar

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za uzgajanje šuma

Prof.dr.sc. Jozo Franjić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Botanika i dendrologija

Doc.dr.sc. Jugoslav Brujić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Katedra ekologije šumskih staništa
Ekologija šuma

Prof.dr.sc. Jura Čavlović

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Prof.dr.sc. Jurij Diaci

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa
Uzgajanje šuma

Doc.dr.sc. Jurij Marenče

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Doc.dr.sc. Jusuf Musić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr.sc. Karlo Beljan

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Dr.sc. Katarina Mladenović

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za zaštitu šuma
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Prof.dr.sc. Kiril Sotirovski

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za zaštitu šuma
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Doc.dr.sc. Klemen Eler

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za ekologiju šuma

Izv.prof.dr.sc. Klemen Jerina

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Prof.dr.sc. Kole Vasilevski

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za uzgajanje šuma
Uzgajanje šuma

Prof.dr.sc. Krešimir Krapinec

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Dr.sc. Kristijan Tomljanović

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Dr.sc. Kristjan Jarni

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa
Uzgajanje šuma

Dr.sc. Kruno Lepoglavec

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarske tehnike i tehnologije

Dr.sc. Krunoslav Indir

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku

Doc.dr.sc. Krunoslav Sever

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Botanika i dendrologija

Doc.dr.sc. Krunoslav Teslak

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Dr.sc. Lado Kutnar

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za ekologiju šuma

Dr.sc. Leopold Poljaković-Pajnik

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel za entomologiju
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Prof.dr.sc. Lidija Zadnik-Stirn

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani

Dr.sc. Linda Bjedov

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Dr.sc. Ljiljana Brašanac-Bosanac

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Došenović

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Katedra ekologije šumskih staništa
Ekologija šuma

Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Keča

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Dr.sc. Ljubinko Rakonjac

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd

Ekologija šuma

Prof.dr.sc. Ljubomir Letić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa

Prof.dr.sc. Ljupcho Nestorovski

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarske tehnike i tehnologije

Dr.sc. Maarten De Groot

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za zaštitu šuma
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Prof.dr.sc. Maja Jurc

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Prof.dr.sc. Makedonka Stojanovska

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za šumarsku ekonomiku i organizaciju
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Dr.sc. Mara Tabaković

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za zaštitu šuma
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Dr.sc. Marija Gradečki-Poštenjak

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo

Doc.dr.sc. Marija Marković

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu

Prof.dr.sc. Marijan Grubešić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Izv.prof.dr.sc. Marijan Šušnjar

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarske tehnike i tehnologije

Doc.dr.sc. Marijana Kapović-Solomun

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Katedra ekologije šumskih staništa
Ekologija šuma

Doc.dr.sc. Marijana Novaković-Vuković

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Ekologija šuma

Prof.dr.sc. Marilena Idžojtić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Botanika i dendrologija

Dr.sc. Marina Katanić

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu

Doc.dr.sc. Marina Nonić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Doc.dr.sc. Mario Ančić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Prof.dr.sc. Mario Božić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Mario Šango, dipl.ing.šum.

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Ekologija šuma

Izv.prof.dr.sc. Mario Šporčić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Dr.sc. Marjana Westergren

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za fiziologiju i genetiku

Dr.sc. Marko Kebert

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu

Dr.sc. Marko Kovač

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za planiranje i praćenje šuma i krajolika

Doc.dr.sc. Marko Perović

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Botanika i dendrologija

Doc.dr.sc. Marko Vucelja

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Doc.dr.sc. Marko Zebec

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Botanika i dendrologija

Mr.sc. Marta Curman

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE

Marta Matek, mag.ing.silv.

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Prof.dr.sc. Martin Bobinac

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Uzgajanje šuma

Dr.sc. Martina Temunović

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Botanika i dendrologija

Dr.sc. Martina Tijardović

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za uzgajanje šuma

Dr.sc. Maša Zorana Ostrogović Sever

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku

Dr.sc. Matevž Mihelič

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Matija Bakarić, mag.ing.silv.

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Doc.dr.sc. Matija Klopčič

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Dr.sc. Matija Landekić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Prof.dr.sc. Matilda Đukić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Krajobrazna arhitektura

Doc.dr.sc. Matjaž Čater

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za uzgajanje šuma
Uzgajanje šuma

Izv.prof.dr.sc. Mersudin Avdibegović

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Doc.dr.sc. Miha Krofel

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Prof.dr.sc. Mihailo Grbić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Krajobrazna arhitektura

Dr.sc. Mihailo Ratknić

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za osnivanje, uzgajanje i ekologiju šuma
Ekologija šuma, Uzgajanje šuma

Dr.sc. Milan Drekić

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel za entomologiju
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Dr.sc. Milan Kabiljo

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za osnivanje, uzgajanje i ekologiju šuma
Uzgajanje šuma

Prof.dr.sc. Milan Knežević

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Ekologija šuma

Prof.dr.sc. Milan Mataruga

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Katedra za šumarsku genetiku i osnivanje šuma
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Prof.dr.sc. Milan Medarević

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo

Prof.dr.sc. Milan Oršanić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Uzgajanje šuma

Dr.sc. Milan Pernek

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Dr.sc. Milan Šinko

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Doc.dr.sc. Milena Putnik

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu

Dr.sc. Milica Zlatković

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel za fitopatologiju
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Mr.sc. Milijana Cvejić

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Doc.dr.sc. Milivoj Franjević

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Mr.sc. Miljenko Županić

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Centar za privatne šume i urbano šumarstvo

Prof.dr.sc. Milka Glavendekić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Prof.dr.sc. Milorad Danilović

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Šumarske tehnike i tehnologije

Izv.prof.dr.sc. Milorad Janić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Dr.sc. Milorad Veselinović

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Prof.dr.sc. Milun Krstić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Uzgajanje šuma

Prof.dr.sc. Miodrag Zlatić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa

Miran Lanšćak, dipl.ing.šum.

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo

Prof.dr.sc. Mirjana Ocokoljić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Krajobrazna arhitektura

Prof.dr.sc. Mirjana Šijačić-Nikolić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Dr.sc. Mirjana Stevanov

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel za šumarsku politiku
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Doc.dr.sc. Mirjana Todosijević

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa

Dr.sc. Miroslav Benko

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku

Dr.sc. Miroslav Marković

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel za fitopatologiju
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Dr.sc. Miroslava Marković

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za zaštitu šuma
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Prof.dr.sc. Mirza Dautbašić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Doc.dr.sc. Mislav Vedriš

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Dr.sc. Mitja Ferlan

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za ekologiju šuma
Ekologija šuma

Dr.sc. Mladen Ivanković

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo

Mladen Ognjenović, mag.ing.silv.

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za ekologiju šuma

Dr.sc. Mojca Nastran

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani

Doc.dr.sc. Muhamed Bajrić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof.dr.sc. Nada Dragović

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa

Doc.dr.sc. Nadežda Stojanović

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu

Doc.dr.sc. Neđad Bašić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Izv.prof.dr.sc. Nenad Ćuprić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Šumarske tehnike i tehnologije

Prof.dr.sc. Nenad Keča

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Doc.dr.sc. Nenad Petrović

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo

Dr.sc. Nenad Potočić

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za ekologiju šuma

Prof.dr.sc. Nenad Ranković

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Prof.dr.sc. Nenad Stavretović

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Krajobrazna arhitektura

Dr.sc. Nevena Čule

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Doc.dr.sc. Nevena Vasiljević

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu

Dr.sc. Nevenka Ćelepirović

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo

Doc.dr.sc. Nevenka Galečić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu

Dr.sc. Nike Krajnc

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za šumarske tehnike i ekonomiku

Dr.sc. Nikica Ogris

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za zaštitu šuma
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Dr.sc. Nikola Lacković

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Prof.dr.sc. Nikola Nikolov

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za zaštitu šuma
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Prof.dr.sc. Nikola Pernar

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma

Nikola Zorić, mag.ing.silv.

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Prof.dr.sc. Nikolcho Velkovski

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za uzgajanje šuma
Uzgajanje šuma

Nikolina Đođ, dipl.ing.šum.

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Centar za privatne šume i urbano šumarstvo

Doc.dr.sc. Olivera Košanin

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo

Izv.prof.dr.sc. Osman Mujezinović

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof.dr.sc. Pande Trajkov

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za uređivanje šuma
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Dr.sc. Peter Prislan

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za šumarske tehnike i ekonomiku

Doc.dr.sc. Petra Grošelj

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Dr.sc. Predrag Pap

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel za fitopatologiju
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Dr.sc. Primož Simončić

Slovenija
Slovenski šumarski institut

Prof.dr.sc. Rade Cvjetićanin

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Botanika i dendrologija

Radojica Pizurica, dipl.ing.šum.

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za genetiku, oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničku proizvodnju
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Dr.sc. Radovan Nevenić

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za prostorno uređenje, GIS i šumarsku politiku
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Izv.prof.dr.sc. Rajko Milošević

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo

Prof.dr.sc. Ratko Ristić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa

Mr.sc. Renata Gagić- Serdar

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za prostorno uređenje, GIS i šumarsku politiku
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Prof.dr.sc. Renata Pernar

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Prof.dr.sc. Robert Brus

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa
Uzgajanje šuma

Robert Licht, dipl.ing.šum.

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Centar za nizinske šume

Doc.dr.sc. Roman Rosavec

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma

Izv.prof.dr.sc. Sabina Delić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof.dr.sc. Safet Gurda

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Sanja Mrmić, mag.ing.silv.

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo

Dr.sc. Sanja Novak-Agbaba

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje

Dr.sc. Sanja Perić

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za uzgajanje šuma

Doc.dr.sc. Sara Lukić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa

Izv.prof.dr.sc. Saša Bogdan

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Dr.sc. Saša Eremija

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za osnivanje, uzgajanje i ekologiju šuma

Mr.sc. Saša Kunovac

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof.dr.sc. Saša Orlović

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel za genetiku, uzgajanje i fiziologiju
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Dr.sc. Saša Pekeč

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel za pedologiju
Ekologija šuma

Mr.sc. Sead Ivojević

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Izv.prof.dr.sc. Sead Vojniković

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr.sc. Silvija Krajter Ostoić

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe – EFISEE

Dr.sc. Siniša Andrašev

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel za uzgajanje šuma
Uzgajanje šuma

Doc.dr.sc. Slobodan Milanović

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Prof.dr.sc. Slobodanka Mitrović

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo

Doc.dr.sc. Smiljana Jakšić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo

Izv.prof.dr.sc. Snežana Belanović Simić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa

Dr.sc. Snežana Rajković

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd

Dr.sc. Snežana Stajić

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za osnivanje, uzgajanje i ekologiju šuma
Ekologija šuma, Uzgajanje šuma

Dr.sc. Sonja Braunović

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za osnivanje, uzgajanje i ekologiju šuma

Doc.dr.sc. Špela Pezdevšek Malovrh

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Dr.sc. Srđan Stojnić

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel za genetiku, uzgajanje i fiziologiju
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Prof.dr.sc. Sterja Nacheski

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za zaštitu šuma
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Doc.dr.sc. Stjepan Mikac

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Uzgajanje šuma

Izv.prof.dr.sc. Stjepan Posavec

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Dr.sc. Suzana Mitrović

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Dr.sc. Svetlana Bilibajkić

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za prostorno uređenje, GIS i šumarsku politiku

Dr.sc. Tamara Jakovljević

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za ekologiju šuma

Izv.prof.dr.sc. Tarik Treštić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr.sc. Tatjana Ćirković-Mitrović

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za osnivanje, uzgajanje i ekologiju šuma
Ekologija šuma

Doc.dr.sc. Thomas Andrew Nagel

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa
Ekologija šuma

Prof.dr.sc. Tibor Pentek

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarske tehnike i tehnologije

Dr.sc. Tina Simončič

Slovenija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa

Dr.sc. Tine Grebenc

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za fiziologiju i genetiku

Prof.dr.sc. Tom Tomislav Levanič

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za uzgajanje šuma
Uzgajanje šuma

Dr.sc. Tomislav Dubravac

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za uzgajanje šuma
Uzgajanje šuma

Prof.dr.sc. Tomislav Poršinsky

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarske tehnike i tehnologije

Dr.sc. Tomislav Stefanović

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za prostorno uređenje, GIS i šumarsku politiku

Dr.sc. Urša Vilhar

Slovenija
Slovenski šumarski institut
Odjel za ekologiju šuma

Mr.sc. Vanja Daničić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Katedra za šumarsku genetiku i osnivanje šuma
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Doc.dr.sc. Velid Halilović

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr.sc. Vera Lavadinović

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za genetiku, oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničku proizvodnju
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Dr.sc. Verica Vasić

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel za fitofarmaciju i herbologiju

Izv.prof.dr.sc. Vesna Đukić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa

Izv.prof.dr.sc. Vesna Golubović Ćurguz

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Doc.dr.sc. Vesna Nikolić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa

Doc.dr.sc. Vibor Roje

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma

Doc.dr.sc. Vinko Paulić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Uzgajanje šuma

Doc.dr.sc. Violeta Babić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo

Izv.prof.dr.sc. Vladan Ivetić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za šumarstvo

Dr.sc. Vladan Popović

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za genetiku, oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničku proizvodnju
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Prof.dr.sc. Vladimir Jambreković

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Drvnotehnološki odsjek

Prof.dr.sc. Vladimir Maletić

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za lovno gospodarenje
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Dr.sc. Vladimir Novotny

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku

Doc.dr.sc. Vladimir Stupar

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Katedra ekologije šumskih staništa
Ekologija šuma

Dr.sc. Vladislava Galović

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu

Mr.sc. Vlado Čokeša

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za planiranje uređivanja šuma, organiziranje i ekonomiju
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Izv.prof.dr.sc. Vlatko Andonovski

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za šumarstvo i genetiku
Šumarska genetika i oplemenjivanje

Izv.prof.dr.sc. Vojislav Dukić

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Katedra za uređivanje šuma
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Prof.dr.sc. Vojislav Đeković

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa

Doc.dr.sc. Zdravko Pandur

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarske tehnike i tehnologije

Izv.prof.dr.sc. Zdravko Trajanov

Makedonija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Katedra za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarske tehnike i tehnologije

Izv.prof.dr.sc. Željko Škvorc

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Botanika i dendrologija

Prof.dr.sc. Željko Španjol

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma

Prof.dr.sc. Željko Zečić

Hrvatska
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Šumarske tehnike i tehnologije

Dr.sc. Željko Zgrablić

Hrvatska
Hrvatski šumarski institut
Centar za općekorisne funkcije šuma ”Josip Ressel”

Dr.sc. Zlatan Radulović

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za zaštitu šuma
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo

Dr.sc. Zoran Galić

Srbija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel za pedologiju
Ekologija šuma

Prof.dr.sc. Zoran Govedar

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Katedra za uzgajanje šuma
Uzgajanje šuma

Prof.dr.sc. Zoran Maunaga

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Katedra za uređivanje šuma
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja

Dr.sc. Zoran Miletić

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za osnivanje, uzgajanje i ekologiju šuma

Prof.dr.sc. Zoran Nikić

Srbija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa

Zoran Poduška, dipl.ing.šum.

Srbija
Institut za šumarstvo, Beograd
Zavod za prostorno uređenje, GIS i šumarsku politiku
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika

Izv.prof.dr.sc. Zoran Stanivuković

Bosna i Hercegovina
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Katedra za integralnu zaštitu šumskih ekosistema
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo