BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Mr.sc. Admir Avdagić

Radno mjesto
Asistent
Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-pošta
a.avdagic@sfsa.unsa.ba