BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Aleš Kadunc

Institucija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa
Država
Slovenija
Adresa
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon
+386 (0)1 32 03 505
Fax
+386 1 2571 169
E-pošta
ales.kadunc@bf.uni-lj.si