BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Anamarija Jazbec

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Područje istraživanja
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 (0)1 23 52 406
E-pošta
ajazbec@sumfak.hr