BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Izv.prof.dr.sc. Ante Seletković

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Područje istraživanja
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2352 468
E-pošta
aseletkovic@sumfak.hr