BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Barbara Piškur

Institucija
Slovenski šumarski institut
Odjel
Odjel za zaštitu šuma
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Slovenija
Adresa
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon
+386 1 200 78 47
E-pošta
barbara.piskur@gozdis.si