BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Bojan Simovski

Institucija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Odjel
Katedra za botaniku i dendrologiju
Područje istraživanja
Botanika i dendrologija
Država
Makedonija
Adresa
16. Makedonske brigade 1, 1000 Skoplje, Makedonija
Telefon
+389 2 313503
E-pošta
bsimovski@sf.ukim.edu.mk