BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Mr.sc. Brane Zlokapa

Radno mjesto
Viši asistent
Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Odjel
Katedra za uređivanje šuma
Područje istraživanja
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon
+387 51 464 628 lok. 113
E-pošta
brane.zlokapa@sfbl.org