BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Branislav Cvjetković, mag.ing.silv.

Radno mjesto
Viši asistent
Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Odjel
Katedra za šumarsku genetiku i osnivanje šuma
Područje istraživanja
Uzgajanje šuma
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon
+387 51 464 628 lok. 108
E-pošta
branislav.cvjetkovic@sfbl.org