BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Branislav Kovačević

Institucija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel
Odjel za genetiku, uzgajanje i fiziologiju
Područje istraživanja
Šumarska genetika i oplemenjivanje
Država
Srbija
Adresa
Antona Čehova 13, 21000 Novi Sad, Srbija
E-pošta
branek@uns.ac.rs