BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Mr.sc. Bruno Marić

Radno mjesto
Tehnički suradnik
Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-pošta
bruno.m.maric@gmail.com