BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Dalibor Ballian

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-pošta
ballian_dalibor@hotmail.com