BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Izv.prof.dr.sc. Damir Barčić

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2352568
E-pošta
damir.barcic@zg.t-com.hr