BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Damir Ugarković

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Područje istraživanja
Ekologija šuma, Krajobrazna ekologija
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 (0)1 23 52 592
E-pošta
damir.ugarkovic@gs.htnet.hr