BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Danijel Borkovič, dipl.ing.šum.

Radno mjesto
Tehnički suradnik
Institucija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Odjel
Odjel šumarstva i obnovljivih šumskih resursa
Država
Slovenija
Adresa
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon
+386 1 3203 544
Fax
+386 1 2571 169
E-pošta
danijel.borkovic@bf.uni-lj.si