BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Dejan Stojanović

Institucija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Srbija
Adresa
Antona Čehova 13, 21000 Novi Sad, Srbija
E-pošta
dejan.stojanovic@uns.ac.rs