BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Dinko Vusić

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Područje istraživanja
Šumarske tehnike i tehnologije
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
E-pošta
dvusic@sumfak.hr