BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dino Hadžidervišagić

Radno mjesto
Viši asistent
Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-pošta
d.hadzidervisagic@sufasa.org