BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Dragan Čomić

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Odjel
Katedra za ekonomiku i organizaciju u šumarstvu
Područje istraživanja
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 75a, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon
+387 51 464 628 lok. 108
E-pošta
dragan.comic@sf.unibl.org