BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Izv.prof.dr.sc. Dragan Gačić

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za šumarstvo
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 (0)11 305 3865
E-pošta
dragan.gacic@sfb.bg.ac.rs