BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Dragica Vilotić

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za šumarstvo
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 (0)11 305 3843
E-pošta
dragica.vilotic@sfb.bg.ac.rs