BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Dušan Jurc

Institucija
Slovenski šumarski institut
Odjel
Odjel za zaštitu šuma
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Slovenija
Adresa
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon
+386 1 200 78 24
E-pošta
dusan.jurc@gozdis.si