BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Izv.prof.dr.sc. Dževada Sokolović

Radno mjesto
Prodekan za nastavu
Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-pošta
dz.sokolovic@sufasa.org