BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Mr.sc. Emira Hukić

Radno mjesto
Viši asistent
Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-pošta
e.hukic@sufasa.org