BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Ernest Goršić

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma
Područje istraživanja
Uređivanje šuma, modeliranje i daljinska istraživanja
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 (0)1 23 52 457
E-pošta
egorsic@sumfak.hr