BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Izv.prof.dr.sc. Faruk Bogunić

Radno mjesto
Prodekan za NIR i financije
Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Država
Bosna i Hercegovina
Adresa
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Email
f.bogunic@sufasa.org