BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Goran Češljar, dipl.ing.šum.

Radno mjesto
Znanstveni novak
Institucija
Institut za šumarstvo, Beograd
Odjel
Zavod za prostorno uređenje, GIS i šumarsku politiku
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 3, 11030 Beograd, Srbija
Telefon
+381 11 3553355
Email
goran.cesljar@forest.org.rs