BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Goran Češljar, mag.ing.prosp.arch.

Radno mjesto
Znanstveni novak
Institucija
Institut za šumarstvo, Beograd
Odjel
Zavod za prostorno uređenje, GIS i šumarsku politiku
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 3, 11030 Beograd, Srbija
Telefon
+381 11 3553355
E-pošta
goran.cesljar@forest.org.rs