BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Helena Erika Rojc

Institucija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Država
Slovenija
Adresa
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon
+386 1 3203 504
Fax
+386 1 2571 169
Email
helenaerika.rojc@bf.uni-lj.si