BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Ida Katičić Bogdan

Radno mjesto
Viši asistent
Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Područje istraživanja
Šumarska genetika i oplemenjivanje
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 (0)1 66 66 104
E-pošta
ikaticic@sumfak.hr