BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Igor Anić (akademik)

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Područje istraživanja
Uzgajanje šuma
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2352594
E-pošta
ianic@sumfak.hr