BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Irena Šapić

Radno mjesto
Viši asistent - Znanstveni novak
Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2352584
E-pošta
isapic@sumfak.hr