BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Ivan Andrić

Radno mjesto
Asistent - Znanstveni novak
Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za šumarsku genetiku, botaniku i dendrologiju
Područje istraživanja
Šumarska genetika i oplemenjivanje
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
E-pošta
iandric@sumfak.hr