BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Ivan Minčev

Institucija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Odjel
Katedra za zemljište i vodu
Država
Makedonija
Adresa
16. Makedonske brigade 1, 1000 Skoplje, Makedonija
Telefon
+389 (0)2 31 35 033
E-pošta
i_mincev@yahoo.com