BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Ivan Perković

Radno mjesto
Viši asistent - Znanstveni novak
Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2352581
E-pošta
iperkovic@sumfak.hr