BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Ivica Tikvić

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma
Područje istraživanja
Ekologija šuma, Krajobrazna ekologija
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2352564
E-pošta
itikvic@sumfak.hr