BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Jane Acevski

Institucija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Odjel
Katedra za botaniku i dendrologiju
Područje istraživanja
Botanika i dendrologija
Država
Makedonija
Adresa
16. Makedonske brigade 1, 1000 Skoplje, Makedonija
Telefon
+389 2 3135033 ext.154, +389 70 600038, +389 2 3164560
E-pošta
jacevski@sf.ukim.edu.mk