BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Jasminka Rizovska-Atanasovska

Institucija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Odjel
Katedra za pejzažnu arhitekturu
Područje istraživanja
Krajobrazna arhitektura
Država
Makedonija
Adresa
16. Makedonske brigade 1, 1000 Skoplje, Makedonija
Telefon
+389 (0)2 31 35 033
E-pošta
jratanasovska@sf.ukim.edu.mk