BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Jelena Kranjec, mag.ing.silv.

Radno mjesto
Asistent - Znanstveni novak
Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Email
jkranjec@sumfak.hr