BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Jelena Kranjec

Radno mjesto
Asistent
Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
E-pošta
jkranjec@sumfak.hr