BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Jelena Nedeljković

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za šumarstvo
Područje istraživanja
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 (0)11 305 3938
E-pošta
jelena.nedeljkovic@sfb.bg.ac.rs