BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Jozo Franjić

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku
Područje istraživanja
Botanika i dendrologija
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 (0)1 66 66 100
E-pošta
jfranjic@sumfak.hr