BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Kiril Sotirovski

Radno mjesto
Dekan
Institucija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Odjel
Katedra za zaštitu šuma
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Makedonija
Adresa
16. Makedonske brigade 1, 1000 Skoplje, Makedonija
Telefon
+3892 3 135 033 (138)
E-pošta
kirils@sf.ukim.edu.mk