BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Leopold Poljaković-Pajnik

Radno mjesto
Pomoćnik ravnatelja
Institucija
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Odjel
Odjel za entomologiju
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Srbija
Adresa
Antona Čehova 13, 21000 Novi Sad, Srbija
E-pošta
leopoldpp@uns.ac.rs