BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Lidija Zadnik-Stirn

Institucija
Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani
Država
Slovenija
Adresa
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon
+386 1 3203 503
Fax
+386 1 2571 169
E-pošta
lidija.zadnik@bf.uni-lj.si