BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Linda Bjedov

Radno mjesto
Asistent - Znanstveni novak
Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
E-pošta
lbjedov@sumfak.hr