BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Prof.dr.sc. Makedonka Stojanovska

Radno mjesto
Prodekan znanosti
Institucija
Šumarski fakultet Sv. Ćiril i Metod iz Skopja
Odjel
Katedra za šumarsku ekonomiku i organizaciju
Područje istraživanja
Šumarska politika, upravljanje i ekonomika
Država
Makedonija
Adresa
16. Makedonske brigade 1, 1000 Skoplje, Makedonija
Telefon
+389 (0)2 31 35 033
E-pošta
makedonka@sf.ukim.edu.mk