BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Dr.sc. Mara Tabaković

Radno mjesto
Viši znanstveni suradnik
Institucija
Institut za šumarstvo, Beograd
Odjel
Zavod za zaštitu šuma
Područje istraživanja
Zaštita šuma i lovno gospodarstvo
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 3, 11030 Beograd, Srbija
Telefon
+381 11 3553355
Mobitel
+ 381 62 8838004
E-pošta
mara.tabakovic@gmail.com