BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Doc.dr.sc. Marija Marković

Institucija
Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odjel
Odjel za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu
Država
Srbija
Adresa
Kneza Višeslava 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon
+381 (0)11 305 3935
E-pošta
marija.markovic@sfb.bg.ac.rs