BAZA ISTRAŽIVAČA JI EUROPE

Izv.prof.dr.sc. Marijan Šušnjar

Institucija
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Odjel
Zavod za šumarske tehnike i tehnologije
Područje istraživanja
Šumarske tehnike i tehnologije
Bibliografija
Država
Hrvatska
Adresa
Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
+385 1 2352 552
E-pošta
msusnjar@sumfak.hr